AR PILNU JAUDU EIROPĀ!

Attīstībai / Par! programma 2019. gada Eiropas vēlēšanām


Eiropa ir nogurusi. Tās vecajiem līderiem trūkst izlēmības, drosmes un enerģijas. Šo vājumu izmanto ārējie un iekšējie pretinieki, Eiropu šķeļot. Bet Latvijas interesēs ir vienota Eiropa, kas ir spēcīga plašākā pasaulē. Tāpēc mēs ejam talkā modernizēt, atjaunināt, stiprināt Eiropu un pārstāvēt Latvijas cilvēku intereses.

CILVĒKI. Eiropas attīstību, pirmkārt, noteiks brīvi, radoši, izglītoti un veseli cilvēki. Eiropai ir jādara vairāk izglītības, veselības un sociālajās jomās. Mēs esam par divkāršotu ES budžetu zinātnei, izglītībai un jaunatnes programmām, Eiropas Izglītības fondu, Erasmus+ paplašināšanu, Eiropas universitātēm, Eiropas izglītības saturu tiešsaistē. Par vienotu Eiropas minimālās algas normu, kas ir ne mazāka par pusi no vidējās algas katrā dalībvalstī, un Bezdarba apdrošināšanas fondu, kas krīzes laikā novērš masveida emigrāciju. Par Eiropas Pensiju fondu cilvēkiem, kuri dzīves laikā strādā dažādās valstīs, un ES atbalsta programmu aktīvām vecumdienām.

VĒRTĪBAS. Eiropas Savienība ir vērtību savienība. Eiropas naudas ieguldījumi ir jāsaista ar tiesiskumu un demokrātiju dalībvalstīs. Populistiem un autokrātiem ir jārēķinās ar sekām, ja viņi degradēs tiesiskumu un demokrātiju savās valstīs.

INTERESES. Eiropas Savienība ir interešu savienība. Visu dalībvalstu kopējās interesēs ir nodrošināt mieru Eiropā un tās apkaimē, atturēt Krieviju, atjaunot ciešāku aliansi ar ASV, spēt konkurēt ar Ķīnu, risināt neregulētās migrācijas pirmcēloņus, noturēt pasaules lielvalstis daudzpusējos nolīgumos, īpaši klimata pārmaiņu, tirdzniecības un ieroču kontroles jomās.

VESELĪBA. Mēs esam par vienotu Eiropas pieeju medikamentu iepirkumiem, lai mazinātu zāļu cenas visās valstīs. Par ES finansētiem medicīniskiem pētījumiem un digitālās veselības aprūpes risinājumiem, kas cilvēkiem ļauj saņemt modernāku aprūpi un nepieciešamās zāles jebkurā Eiropas valstī.

CILVĒCĪBA. Eiropa mums nozīmē atvērtu un iekļaujošu sabiedrību. Mēs esam par labāku vides pieejamību, jaunpienācēju integrāciju, sieviešu tiesībām, ģimeņu līdztiesību un partnerattiecību atzīšanu visās Eiropas valstīs.

IZAUGSMES pamatā ir inovācija, drosme riskēt un patiesi vienots tirgus. Ar savienības atbalstu pētniecībā, attīstībā un inovācijās Eiropas uzņēmumiem ir jāsasniedz to konkurentu līmenis pasaulē. Mēs esam par lielāku atbalstu inovācijām, par Eiropas Riska kapitāla fondu, brīvajām digitālās ekonomikas zonām un visu barjeru likvidēšanu ES pakalpojumu un digitālajā vienotajā tirgū. Brīva piekļuve visu ES valstu pakalpojumu tirgiem ir vitāli svarīga Latvijas uzņēmējiem.

E-EIROPA. Vienots digitālais tirgus ir milzu iespēja Eiropai. Bet cilvēkiem trūkst digitālo prasmju, un tirgus integrācija notiek pārāk lēni. Mēs esam par būtisku ES atbalstu digitālajai pratībai, superātro 5G tīklu izvēršanai, mašīnintelekta pielietojumiem un superskaitļošanai, kopīgiem Eiropas risinājumiem e-rēķiniem, e-receptēm, e-parakstam, e-ID kartēm.

DROŠĪBAI ir vajadzīga sabiedrības noturība, labas robežas un visaptveroša aizsardzība – ne tikai militārajā, bet arī informācijas telpā, ekonomikā un finanšu plūsmās. Mēs esam par integrētu ES-NATO struktūru aizsardzībai arī pret nemilitārajiem draudiem, par Eiropas valstu kopīgām militārām vienībām NATO ietvarā, Eiropas Aizsardzības fondu un Kiberdrošības aģentūru, ārvalstu investīciju vētīšanu un kopēju finanšu kontroles dienestu. Mēs esam par Eiropas robežām, kas ir atvērtas talantiem, bet slēgtas nelegālai imigrācijai un noziedzībai. Par kopēju ārējo robežsardzi un Eiropas izmeklēšanas biroju, kurš tieši izmeklē smagus pārrobežu noziegumus. Eiropas valstīm kopā ir jāvelta vismaz 3% no IKP aizsardzībai, diplomātijai un attīstībai.

BUDŽETS. Ir kritiski jāizvērtē ES ieguldījumu reālā atdeve un būtiski jāpārveido arhaiskais un netaisnīgais ES budžets. Mēs esam par būtiski palielinātu ES kopējo budžetu (līdz 1,5% no IKP), kurā ir būtiski samazinātas subsīdijas Rietumeiropas lielajiem zemju īpašniekiem, bet palielināti ieguldījumi izglītībā, zinātnē, veselībā, drošībā un vidē. Mēs esam par kohēzijas ieguldījumiem reģionu attīstības līmeņu izlīdzināšanai (Latvijā – ārpus Lielrīgas) un Rail Baltica izbūvi. Mēs gādāsim, lai Latvija no ES budžeta iegūtu maksimālo atdevi.

ILGTSPĒJA. Mēs esam par vienotu ES pieeju pārejai uz aprites ekonomiku un klimata pārmaiņu strauju iegrožošanu, par atbalstu bioloģiskai lauksaimniecībai, pārtikas atkritumu samazināšanai, tīrajai enerģijai, mājokļu modernizācijai un bezemisiju transportam.

TAISNĪGUMS. Mēs esam par taisnīgu konkurenci, kuru neizkropļo subsīdijas lielsaimniekiem vai barjeras autopārvadātājiem un pakalpojumu profesionāļiem. Par taisnīgu attieksmi pret visiem eiropiešiem bez viena produkta dažādas kvalitātes variantiem dažādās ES valstīs. Par taisnīgiem nodokļiem, no kuriem nevar paslēpties digitālajā pasaulē, ofšoros vai īpašos nodokļu režīmos.

NĀKOTNE. Eiropas Savienības valstīm ir kopā jādara vairāk, tajā skaitā tādās jomās kā izglītība, veselība un aizsardzība. Latvijai ir jābūt Eiropas kodolā, jāsekmē Lielbritānijas atgriešanās un ES tālāka paplašināšana.

Mēs Eiropā ejam ar pilnu jaudu. Saki attīstībai “par!”

Apskati programmu citās valodās

Apskati mūsu kandidātus

kandidāti