Aldis Austers

Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas Politikas pētījumu institūta un Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektors un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības „Hipofondi” padomes loceklis. Publicējies dažādos Latvijas medijos par Latvijas politikas, ekonomikas, vēstures, izglītības, migrācijas un Eiropas Savienības tēmām. Bijis Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētājs, organizācijas “Eiropieši pasaulē” viceprezidents, Pasaules Brīvo latviešu apvienība valdes loceklis, Latvijas Bankas nozares padomnieks Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē, Latvijas Ārlietu ministrijas otrais sekretārs Latvijas pārstāvniecībā ES Briselē un deputāta un valsts ministra palīgs ES un ārējās tirdzniecības jautājumos. Ieguvis maģistra grādu kā uzņēmējdarbības ārējo ekonomisko sakaru speciālists Vīnes Diplomātijas akadēmijā, šobrīd studē Rīgas Stradiņa universitātes doktorantūrā. Brīvi pārvalda angļu, franču un krievu svešvalodas.

Citi kandidāti