Ivars Ijabs

Politologs un publicists, Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors, LU Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieks un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Jesajas Berlina biedrības valdes loceklis, fonda atvērtai sabiedrībai “DOTS” valdes loceklis (līdz 2019. gadam), Nacionālās enciklopēdijas redkolēģijas loceklis un Latvijas Republikas simtgades svētku radošās padomes loceklis. Fulbraita pētnieks Ratgersa (Rutgers) Universitātē ASV (2010). Bijis Latvijas Politologu biedrības valdes priekšsēdētājs, Baltijas Studiju Asociācijas (AABS) viceprezidents, Latvijas Tautas frontes muzeja konsultants un Valsts administrācijas skolas pasniedzējs. Valsts Prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas loceklis (līdz 2019. gadam). Ieguvis doktora grādu politikas zinātnē un maģistra grādu filozofijā LU, mācījies Berlīnes Humboltu, Greifsvaldes, Brēmenes un Reikjavīkas universitātēs, Ziemeļvalstu Ministru padomes stipendiāts. Bijis vairāk nekā 20 starptautisku konferenču dalībnieks, daudzu desmitu publikāciju autors, līdzdarbojies daudzos pētnieciskos projektos, starptautiski recenzētu zinātnisku publikāciju autors angļu un vācu valodā. Apbalvots ar Cicerona balvu par politisko koncepciju daudzveidīgu un atraktīvu izgaismojumu (2016), LU Gada balvu par oriģināla pētījuma rezultātiem (2013) un LU Studentu padomes balvu kā “Gada pasniedzējs sociālajās zinātnēs” (2009). Grāmatu autors: “Atgūtā demokrātija. 2. politiskā publicistika 2013-2018”, “Politikas teorija: pirmie soļi”, “Atgūtā demokrātija: politiskā publicistika 2005-2012” un “Pilsoniskā sabiedrība: epizodes politiskās domas vēsturē”; redaktors grāmatām “Valstiskuma gadsimts” un “Pārskats par tautas attīstību 2008/2009: atbildīgums”.Brīvi pārvalda angļu, vācu un krievu svešvalodas.

Citi kandidāti