Laima Geikina

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesore, otrā līmeņa profesionālo studiju apakšprogrammas “Reliģijas un ētikas skolotājs” vadītāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātē. Strādājusi par praktiskās teoloģijas viesprofesori Krievijas Ev. Luteriskās baznīcas Teoloģiskajā seminārā un Rīgas Juridiskajā augstskolā, kā arī par Rīgas 41. vidusskolas ētikas skolotāju un direktora vietnieci audzināšanas darbā. Vadījusi daudzus Eiropas Savienības struktūrfondu un starptautiskus pētniecības projektus, darbojusies starptautiskos nevalstisko organizāciju pasākumos, kā arī piedalījusies Gruntvig un Pestalozzi apmaiņas programmās. Ieguvusi doktora grādu LU Teoloģijas fakultātē sistemātiskajā un praktiskajā teoloģijā un doktora grādu nozaru (reliģijas) pedagoģijā LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātē.

Citi kandidāti